Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 792/QĐ-UBND Về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên 15/04/2022 Lê Quang Tiến
2 4373/QĐ-UBND Về việc công khai thu, chi ngân sách phường Đồng Quang quý I năm 2022 10/04/2022 Mai Thị Phương
3 418/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên 08/03/2022 Lê Quang Tiến
4 338/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính năm 2022 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên 02/02/2022 Lê Quang Tiến
5 82/QĐ-UBND Về việc công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công năm 2021 10/01/2022 Mai Thị Phương
6 81/QĐ-UBND Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán thu, chi Ngân sách phường Đồng Quang năm 2021 10/01/2022 Mai Thị Phương
7 18/BC-UBND Kết quả công khai Ngân sách năm 2021 10/01/2022 Mai Thị Phương
8 04/QC-KT Chi kinh phí bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của Tổ dân phố theo Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Hướng dẫn số 08/HD-SNV-STC của Sở Nội vụ -Sở Tài chính Thái Nguyên trên địa bàn phường Đồng Quang. 07/01/2022 Mai Thị Phương
9 80/QĐ-UBND Về việc công bố công khai dự toán thu, chi Ngân sách phường Đồng Quang năm 2022 05/01/2022 Mai Thị Phương

PHƯỜNG ĐỒNG QUANG - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 115 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Mai Thị Phương - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân phường Đồng Quang. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 0208.3855.661
  • dongquang@thainguyencity.gov.vn