Tiêm phòng Vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm và đàn chó, mèo trên địa bàn phường Đồng quang đợt I năm 2021.

24-03-2021 15:06

     Thực hiện Kế hoach số 48/KH-UBND ngày 22/02/2021 của UBND thành phố Thái Nguyên về tiêm phòng Vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm và đàn chó, mèo trên địa bàn thành phố; Ngày 01/3/2021, UBND phường Đồng Quang đã ban hành Kế hoạch số 28/KH-UBND về tiêm phòng Vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm và đàn chó, mèo trên địa bàn phường Đồng quang đợt I năm 2021.

     UBND phường Đồng Quang tổ chức tiêm đồng khởi trên toàn địa bàn ngày 21/03/2021, gồm các điểm tiêm:

     - Điểm tiêm số 1: Tại UBND phường Đồng Quang gồm khu vực các Tổ dân phố: 1, 2, 3.

     - Điểm tiêm số 2: Tại Nhà văn hoá Tổ dân phố số 10, gồm khu vực các Tổ dân phố: 9, 10.

     - Điểm tiêm số 3: Tại Nhà văn hoá Tổ dân phố số 6 gồm khu vực các Tổ dân phố 4, 5, 6, 7, 8.

     - Điểm tiêm số 4: Tại Nhà văn hoá Tổ dân phố số 11 gồm khu vực các Tổ dân phố: 11, 12.

Một số hình ảnh

 

 

 

     Kết quả đã hoàn thành tiêm vacxin dại cho 400 con chó, mèo trên địa bàn phường theo chỉ tiêu UBND thành phố giao.

Nhóm BT

 PHƯỜNG ĐỒNG QUANG - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 115 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Mai Thị Phương - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân phường Đồng Quang. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 0208.3855.661
  • dongquang@thainguyencity.gov.vn