Tổng kết Đề án nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017 - 2020

15-04-2021 15:05

 

Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh,
Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh phát biểu tại hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh (Ban Chỉ đạo); Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo; lãnh đạo UBND và Phòng Tư pháp các huyện, thành phố, thị xã cùng các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại hội nghị.

Sau 04 năm triển khai thực hiện, Đề án nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017 - 2020 cơ bản đã đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra. Trong đó, nhận thức của các cấp, các ngành và cán bộ, công chức về vị trí, vai trò của công tác xây dựng văn bản QPPL ngày càng được nâng cao. Chất lượng văn bản QPPL do chính quyền các cấp ban hành nâng lên rõ rệt, được thể hiện qua việc: Quy trình xây dựng văn bản theo quy trình đã được “chuẩn hóa”; nội dung văn bản đã thể chế toàn diện các chính sách thuộc thẩm quyền của địa phương, quy định chi tiết và triển khai thi hành đầy đủ văn bản pháp luật của cơ quan cấp trên, giảm thiểu các sai sót về nội dung; thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản, hạn chế được tình trạng sao chép, nhắc lại các quy định trong các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên… Qua việc triển khai thực hiện Đề án, từ năm 2017 đến năm 2020, tỉnh đã xây dựng được hệ thống văn bản QPPL tương đối đầy đủ, thể chế hóa kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trong giai đoạn này, toàn tỉnh đã ban hành 298 văn bản, cùng với trên 2.000 lượt văn bản QPPL được kiểm tra, rà soát, đã góp phần xây dựng hệ thống văn bản QPPL của tỉnh ngày càng hoàn thiện, đáp ứng theo từng giai đoạn phát triển và các lĩnh vực quản lý kinh tế - xã hội… Ngoài ra, hệ thống văn bản QPPL của tỉnh đã được số hóa kịp thời trên môi trường mạng. Từ năm 2017 đến nay, Sở Tư pháp đã thực hiện số hóa 1.268 văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh, đồng thời thường xuyên rà soát, cập nhật, đảm bảo văn bản QPPL sau khi ban hành đều được số hóa…

Bên cạnh kết quả đạt được, hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận và chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện Đề án như: Một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND các cấp chưa thực sự chủ động đề xuất, xây dựng các cơ chế, chính sách, văn bản pháp luật thuộc trách nhiệm quản lý, do đó vẫn còn văn bản chậm được ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ kịp thời; hoạt động kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản ở một số địa phương, đơn vị hiệu quả chưa cao; một số sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã chưa chủ động triển khai các nội dung của Đề án...

Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh
trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong phối hợp triển khai thực hiện Đề án đồng thời đề nghị: Sau hội nghị này, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong công tác xây dựng, cải cách hệ thống thể chế nói chung và hoạt động xây dựng văn bản QPPL nói riêng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm để thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực công tác; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thi hành pháp luật của các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh; chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo cũng đề nghị HĐND, UBND các cấp tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản QPPL, xác định các lĩnh vực trọng điểm cần ưu tiên xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật nhằm cụ thể hóa các chủ trương, khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm nêu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Đồng thời, quan tâm củng cố, kiện toàn các thiết chế xây dựng và tổ chức thi hành văn bản pháp luật, đặc biệt là đội ngũ trực tiếp tham mưu xây dựng chính sách và cán bộ ngành tư pháp các cấp; các cơ quan tư pháp làm tốt công tác phối hợp, tham gia xây dựng pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật...

Đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Nhân dịp này, 08 tập thể và 08 cá nhân đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên tặng Bằng khen do có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án nâng cao chất lượng văn bản QPPL tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017 - 2020. 

Kim Oanh
thainguyen.gov.vn

PHƯỜNG ĐỒNG QUANG - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 115 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Mai Thị Phương - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân phường Đồng Quang. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 0208.3855.661
  • dongquang@thainguyencity.gov.vn