Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030

10-03-2021 09:05

     Chiều 04/3/2021, Đảng ủy phường Đồng Quang triển khai Nghị quyết số 01-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030. Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Tiến Cương, Bí thư Đảng ủy phường; Trần Văn Hoan, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND phường; Mai Thị Phương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; Nguyễn Xuân Thúy, Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường, các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, các Tổ chức, đoàn thể, các đồng chí Bí thư các Chi bộ trực thuộc trên địa bàn phường. 

     Thực hiện Kế hoạch số 08-KH/TU ngày 21/01/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 31/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Ngày 25/01/2021, Đảng ủy phường Đồng Quang đã ban hành Kế hoạch số 12-KH/ĐU tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết trong toàn Đảng bộ.

     Với mục tiêu nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân về những nội dung cơ bản của Nghị quyết, trọng tâm là nắm được tầm quan trọng của việc chuyển đổi số, mục tiêu tổng quát, mục tiêu cơ bản đến năm 2025, mục tiêu cơ bản đến năm 2030, nhiệm vụ và giải pháp triển khai thực hiện trong từng giai đoạn. Từ đó thảo luận, thống nhất xây dựng kế hoạch, chương trình hành động của cấp ủy thực hiện Nghị quyết gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong Nhân dân, tạo sự tin tưởng, thống nhất cao về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đề ra.

     Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết được chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả. Đảng ủy phường giao nhiệm vụ cụ thể:

     - Đối với các đồng chí Bí thư cấp ủy chịu trách nhiệm chỉ đạo, chủ trì tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Gắn việc học tập, quán triệt Nghị quyết với thảo luận, bổ sung, hoàn chỉnh chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị, một cách sáng tạo, phù hợp với điều kiện cụ thể, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

     - Đối với cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần tự giác, trách nhiệm trong học tập, nghiên cứu, thảo luận để nắm vững nội dung Nghị quyết, từ đó vận dụng sáng tạo trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

    Tại Hội nghị đồng chí Bí thư Đảng ủy yêu cầu Ủy ban MTTQ và các Tổ chức, đoàn thể, các Chi bộ trực thuộc thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Kịp thời phát hiện, khắc phục những hạn chế (nếu có); sau đợt tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, đánh giá, rút kinh nghiệm và báo cáo kết quả về Đảng ủy phường./.

NBT

 Thống kê truy cập

Đang truy cập: 6735

Tổng truy cập: 2628471

PHƯỜNG ĐỒNG QUANG - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 115 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Mai Thị Phương - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân phường Đồng Quang. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 0208.3855.661
  • dongquang@thainguyencity.gov.vn