Nguồn lực nội sinh phường Đồng Quang

24-09-2020 14:05

Phường Đồng Quang hiện có 65 hội viên CLB Hưu trí Thái Nguyên sinh hoạt tại hai Tổ hội viên: Đồng Quang I và Đồng Quang II (sau đây gọi là Tổ Đồng Quang), các hội viên nguyên là cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh và thành phố qua các thời kỳ, đã có nhiều năm công tác trong các lĩnh vực khác nhau (trong lực lượng vũ trang 35 bác; Giáo sư, PGS 03 bác; Tiến sĩ, Thạc sĩ 11 bác). Xác định đây là “nguồn” cán bộ quý giá của địa phương nên phường luôn trân trọng, tạo điều kiện và khuyến khích các bác tiếp tục tham gia công tác địa phương từ cấp Tổ dân phố đến phường, thành phố và tỉnh. Bằng những phương pháp cụ thể, phường luôn phối hợp chặt chẽ với Chi bộ, Tổ dân phố phân công, động viên các bác phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong các phong trào tại khu dân cư như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phong trào xây dựng tổ dân phố văn hóa, nếp sống văn minh, gia đình văn hóa; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tạo nên khí thế thi đua sôi nổi trong toàn phường

Hầu hết các bác sống chan hòa, tình cảm, có trách nhiệm, nhiệt tình do vậy được nhân dân quý mến, tôn trọng, giao nhiều trọng trách trong các Tổ dân phố, từ phụ trách các Chi hội, Đoàn thể đến Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố, Trưởng Ban công tác Mặt trận (thời gian qua đã có trên 20 lượt các bác hội viên giữ các nhiệm vụ này); tiêu biểu là hội viên cao tuổi Tô Viết Hảo, ngay sau khi nghỉ hưu năm 2004 đã tham gia công tác: Chi hội phó Chi hội Người cao tuổi, Tổ trưởng Tổ dân phố, Bí thư chi bộ suốt 10 năm. Gần đây, do sức khỏe yếu nên mới nghỉ công tác địa phương. Nhiều hội viên có rất nhiều năm đảm nhận công tác xã hội từ Tổ dân phố đến phường, thành phố và tỉnh Thái Nguyên như: bác Bùi Hữu Nghị (Bí thư Chi bộ), bác Đỗ Cao Khanh tham gia công tác Mặt trận, bác Nguyễn Đức Thắng làm Trưởng Ban thanh tra nhân dân, Trưởng Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng từ năm 2013 đến nay; bác Nguyễn Đức Trường Kháng, Chủ tịch hội Cựu giáo chức, Trưởng Ban tư Vấn văn hóa - Xã hội của Ủy ban MTTQ thành phố Thái Nguyên; bác Nguyễn Đình Hiển, Chủ tịch hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin, bác Tạ Chu sau khi giữ chức vụ Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường đã giữ chức vụ Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên; bác Đinh Công Mạnh sau khi giữ chức vụ Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường đã giữ chức vụ Chủ tịch hội Cựu chiến binh thành phố Thái Nguyên. Năm 2019, Mặt trận tổ quốc phường tổ chức đại hội lần thứ VIII nhiệm kì 2019-2024, nhiều bác tiếp tục được hiệp thương tham gia Ủy ban MTTQ phường như: bác Đỗ Cao Khanh, bác Nguyễn Đức Trường Kháng, bác Lường Thị Hoa, bác Nguyễn Văn Thuật... Nhiều nhiệm kì Đại hội Đảng bộ phường Đồng Quang đều có các bác trong Tổ hưu Đồng Quang tham gia BCH Đảng bộ phường, gần đây nhiệm kỳ 2010 – 2015 có bác Lê Cát Lượng, nhiệm kì 2015 - 2020 có bác Lê Cát Lượng và bác Đặng Văn Môn, nhiệm kì 2020 - 2025 có bác Nguyễn Văn Thuật.

Ngoài việc giữ các trọng trách, các bác còn tích cực tham gia đóng góp ý kiến về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, công tác cán bộ và xây dựng nghị quyết của chi bộ. Đặc biệt việc thực hiện Đề án xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn phường Đồng Quang được thành phố chỉ đạo xây dựng thí điểm tuyến đường Phan Đình Phùng trở thành tuyến phố văn minh đô thị; sau một năm thực hiện, tuyến đường này được UBND thành phố công nhận là “Tuyến phố văn minh đô thị cấp độ II”.

Ngày 08/8/2017, Phường Đồng quang thành lập Tổ tư vấn gồm 9 người (trong đó có 6 bác hội viên trong Tổ Đồng Quang tham gia, chiếm tỉ lệ 70%), tổ tư vấn hoạt động rất tích cực, có trách nhiệm và tâm huyết với sự phát triển của địa phương. Các bác Đỗ Cao Khanh, bác Nguyễn Đức Trường Kháng, bác Nguyễn Đức Thắng, bác Nguyễn Niên… tiếp tục đóng góp kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm công tác quản lí nhà nước cho địa phương thông qua Hội nghị chuyên đề, phản biện các Đề án phát triển kinh tế xã hội của thành phố (Đề án cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Thái Nguyên; đề án xây dựng tuyến phố văn minh đô thị; đề án phòng chống ma túytrên địa bàn thành phố Thái Nguyên; đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn ; đề án phát triển sự nghiệp văn hóa và thông tin thành phố, thể thao thành phố Thái Nguyên; Đề án Phát triển giáo dục; Đề án Phân loại rác thải; Đề án Năng cao năng lực quản lý trật tự xây dựng mỹ quan đô thị; Đề án Xây dựng khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao …). Các ý kiến đã được đánh giá cao và được cấp có thẩm quyền tiếp thu, chỉnh sửa để Đề án được hoàn thiện trước khi trình HĐND quyết định.

Đặc biệt, trong dịp Đại hội Đảng bộ phường lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 vừa qua, các bác trong Tổ Đồng Quang đã tham gia, đóng góp ý kiến vào Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ phường, được Đại hội nghiên cứu, tiếp thu góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội. Các bác cũng tham gia ý kiến vào các Dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu cấp thành phố, cấp tỉnh Đại hội XIII của Đảng.

Để công tác phối hợp giữa UBND, Ủy ban MTTQ, các Tổ chức, đoàn thể phường được chặt chẽ, đúng quy định, ngày 12/02/2015, UBND phường ban hành Quyết định số 32/QĐ-UBND, Ban hành quy chế phối hợp hoạt động giữa UBND, Ủy ban MTTQ phường Đồng Quang, các ban, ngành, đoàn thể bộ phận trực thuộc phường với các Tổ hưu thuộc Câu lạc bộ hưu trí Thái Nguyên trên địa bàn phường. Triển khai Quy chế này, Tổ hưu đã chủ động phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường xây dựng kế hoạch phối hợp hoạt động với vai trò là thành viên của MTTQ phường. Các thành viên trong MTTQ phường đã hợp tác bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng lẫn nhau, hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động để cùng thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, của chính quyền phường và Chương trình của MTTQ phường.

Ngày 27/4/2016, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Công văn số 176-CV/TU về việc tạo điều kiện hoạt động cho các tổ Câu lạc bộ hưu trí Thái Nguyên, Tổ hưu đã chủ động báo cáo và làm việc với Thường trực Đảng ủy, UBND và Ủy ban MTTQ phường tổ chức Hội nghị rà soát và kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện Công văn số 419-CV/TU ngày 04/5/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tạo điều kiện hoạt động cho các tổ Câu lạc bộ hưu trí Thái Nguyên; Hội nghị thống nhất đánh giá việc việc thực hiện Công văn 419-CV/TU của phường Đồng Quang và tổ hưu là nghiêm túc và đem lại hiệu quả tốt cho hoạt động của tổ hưu và phát triển kinh tế xã hội trật tự trị an của phường; Trên cơ sở đó, tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện Công văn 176-CV/TU tốt hơn. UBND phường luôn tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ về cơ sở vật chất, nơi hội họp sinh hoạt, rèn luyện sức khỏe, giao lưu cho tổ hưu khi có nhu cầu hoạt động.

Đến nay, việc thực hiện Quy chế phối hợp hoạt động giữa UBND, Ủy ban MTTQ phường Đồng Quang, các ban, ngành, đoàn thể bộ phận trực thuộc phường với các Tổ hưu thuộc Câu lạc bộ hưu trí Thái Nguyên trên địa bàn phường được phối hợp triển khai thực hiện tốt, đúng quy định, Qua thời gian triển khai thực hiện, chưa có vấn đề bất cập cần điều chỉnh. Từ thực tiễn hoạt động, cấp ủy, chính quyền phường rất trân trọng và xác định các hội viên là nguồn lực nội sinh, đóng vai trò to lớn, quan trọng trong việc phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia tốt các phong trào cách mạng của quần chúng từ cơ sở. Việc quan tâm đặc biệt đến Tổ CLB Hưu trí Thái Nguyên vừa là trách nhiệm, vừa thể hiện truyền thống tốt đẹp của địa phương.  

Năm 2021, nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày thành lập CLB Hưu trí Thái Nguyên; Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường Đồng Quang nhiệt liệt chúc mừng các bác trong Ban Chủ nhiệm và toàn thể các bác hội viên CLB luôn “Sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc”.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Đồng Quang tiếp tục có những việc làm cụ thể, thiết thực, giúp hoạt động của tổ CLB Hưu trí Thái Nguyên phát huy vai trò là nguồn lực nội sinh của xã hội, đóng góp cho sự nghiệp phát triển của địa phương./.PHƯỜNG ĐỒNG QUANG - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 115 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Mai Thị Phương - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân phường Đồng Quang. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 0208.3855.661
  • dongquang@thainguyencity.gov.vn