Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 4373/QĐ-UBND Về việc công khai thu, chi ngân sách phường Đồng Quang quý I năm 2022 10/04/2022 Mai Thị Phương
2 82/QĐ-UBND Về việc công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công năm 2021 10/01/2022 Mai Thị Phương
3 81/QĐ-UBND Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán thu, chi Ngân sách phường Đồng Quang năm 2021 10/01/2022 Mai Thị Phương
4 18/BC-UBND Kết quả công khai Ngân sách năm 2021 10/01/2022 Mai Thị Phương
5 04/QC-KT Chi kinh phí bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của Tổ dân phố theo Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Hướng dẫn số 08/HD-SNV-STC của Sở Nội vụ -Sở Tài chính Thái Nguyên trên địa bàn phường Đồng Quang. 07/01/2022 Mai Thị Phương
6 80/QĐ-UBND Về việc công bố công khai dự toán thu, chi Ngân sách phường Đồng Quang năm 2022 05/01/2022 Mai Thị Phương
7 320/QĐ-UBND Về việc công khai quyết toán thu, chi ngân sách và kết quả thu chi quỹ công chuyên dùng phường Đồng Quang năm 2020 13/08/2021 Mai Thị Phương
8 302/TB-UBND Về việc niêm yết công khai quyết toán thu, chi ngân sách và kết quả thu, chi quỹ công chuyên dùng phường Đồng Quạng năm 2020 13/08/2021 Mai Thị Phương
9 241/TB-UBND Về việc niêm yết công khai Quyết định thực hiện Dự toán thu, chi ngân sách phường Đồng Quang 6 tháng đầu năm 2021

(Đã hết hiệu lực)

08/07/2021 Mai Thị Phương
10 50/TB-UBND Về việc niêm yết công khai thực hiện Dự toán thu, chi ngân sách phường Đồng Quang quý I năm 2021

(Đã hết hiệu lực)

12/04/2021 Mai Thị Phương
11 02/TB-UBND Về việc niêm yết công khai dự toán thu, chi ngân sách phường Đồng Quang năm 2021 05/01/2021 Mai Thị Phương

PHƯỜNG ĐỒNG QUANG - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 115 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Mai Thị Phương - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân phường Đồng Quang. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 0208.3855.661
  • dongquang@thainguyencity.gov.vn