Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 792/QĐ-UBND Về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên 15/04/2022 Lê Quang Tiến
2 418/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên 08/03/2022 Lê Quang Tiến
3 338/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính năm 2022 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên 02/02/2022 Lê Quang Tiến
4 4203/QĐ-UBND Ban hành Quy định đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính đối với Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Thái Nguyên 30/12/2021 Lê Quang Tiến
5 13100/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên ban hành hết hiệu lực toàn bộ trong năm 2021 09/12/2021 Nguyễn Thanh Bình
6 3679/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực đất đai năm 2021 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên 24/11/2021 Lê Quang Tiến
7 2544/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2021 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên 30/07/2021 Lê Quang Tiến
8 2543/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2021 thuộc phạm vi, chức năng của Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên 30/07/2021 Lê Quang Tiến
9 2311/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2021 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Thái Nguyên 02/07/2021 Lê Quang Tiến

PHƯỜNG ĐỒNG QUANG - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 115 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Mai Thị Phương - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân phường Đồng Quang. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 0208.3855.661
  • dongquang@thainguyencity.gov.vn